Nawigacja

Kontakt

 • Gimnazjum nr 28 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy
  Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy, ul. Żeglarska 67
 • 052 3272006

Niedziela 31.05.2015

PartnersGIMNAZJUM NR 28

 • Nabór do szkoły

  Przypominamy, że osobiste dostarczenie do szkoły wniosku lub zgłoszenia jest warunkiem jego zaakceptowania w systemie elektronicznego naboru. 

  Ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (1a) muszą dostarczyć wniosek o przyjęcie do dnia 15 maja i przystąpić do sprawdzianu umiejętności językowych ( w języku polskim) w dniu 23 maja o godzinie 10 00 w budynku szkoły.

 • Klasa dwujęzyczna

  Informujem, że sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej odbędzie się 23 maja o godzinie 1000 w sali  nr 22.

 • Zaproszenie

  Zapraszamy Rodziców i uczniów klas szóstych na drzwi otwarte 11 kwietnia 2015 r od godziny 11.00.

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum nr 28 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy
  Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy, ul. Żeglarska 67
 • 052 3272006

Galeria zdjęć