Nawigacja

Czwartek 18.12.2014

Czwartek 18.12.2014

Ciekawe strony

Witamy na stronie Gimnazjum nr 28

Tylko tutaj  znajdziecie   informacje

o naszej szkole.

Wiadomości

 • Uwaga Rodzice

  Informujemy, że w dniach 22-24 oraz 29-31 grudnia, mogą zostać zorganizowane zajęcia dla uczniów naszej szkoły. Jeżeli będzie zainteresowanie uczniów, odbędą się konsultacje z poszczególnych przedmiotów.

   Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do wychowawców klas, do 15 grudnia 2014r.

  Ponadto przypominamy, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są 2 i 5 stycznia. W tych dniach będą organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w poniżej podanych godzinach:

 • Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 28

   

  Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 28 zameldowanych w obwodzie szkoły otrzymujących dofinansowanie do biletów miesięcznych.

  Uprzejmie informujmy, że szkoła dokonuje zwrotu gotówki za miesięczne doładowanie do Karty Miejskiej (bilet szkolny na jedną linię), od września do czerwca danego roku szkolnego.

 • ”Bydgoska Rodzina 3+”,

  UWAGA RODZICE UCZNIÓW Z RODZIN WIELODZIETNYCH!!!!!

  Uprzejmie Informujemy, że aktualny jest program

        ”Bydgoska Rodzina 3+”,

  W ramach, którego rodzice dzieci posiadający kartę Bydgoska Rodzina 3 + będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie z biblioteki szkolnej podręczniki potrzebne na rok szkolny 2014/2015.  Wypożyczyć można z biblioteki szkolnej wyłącznie podręczniki bez ćwiczeń.
  Rodzice zgłaszają na piśmie do Dyrektora Gimnazjum nr 28 (do 20 sierpnia 2014 r.)  prośbę o wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej na rok szkolny 2014/2015  podając imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuły podręczników oraz że są posiadaczami karty Bydgoska Rodzina 3 + (należy okazać kartę do wglądu lub dostarczyć kserokopię).

 • Bydgoski Program Rodzina 3+

  W związku z funkcjonowaniem programu Bydgoska Rodzina 3+, w ramach którego w szkołach istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczania na cały rok szkolny podręczników, przez uczniów z rodzin wielodzietnych, bardzo prosimy rodziców i uczniów o aktywne włączenie się w realizację tego zadania i pozyskania odpowiedniej liczby podręczników.

 • „Aktywny w szkole twórczy w życiu”

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach projektu w naszej szkole realizowane będą:

  ► zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

  ► zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

  ► zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego

 • Raport z ewaluacji

 • Informacja dla Rodziców i Uczniów

  Wychowawcy i pozostali nauczyciele przyjmują Rodziców i Uczniów na indywidualne konsultacje i rozmowy zawsze przed i po swoich lekcjach.

  Wskazane wcześniejsze umówienie się poprzez kontakt osobisty, dziennik elektroniczny, telefonicznie 523272006 lub pocztą elektroniczną (gim28z@wp.pl).

 • Ogłoszenie

  Dyrektor przyjmuje interesantów każdego dnia w godzinach 800-1500 poza godzinami swoich lekcji. W przypadku nieobecności dyrektora sprawy załatwia p. Renata sukiennik pokój 20 lub 26.

 • Projekt edukacyjny

    Szanowni Rodzice !

    Informujemy, że  na mocy  Rozporządzenia Ministra Edukacji z 20 sierpnia 2010 r. w bieżącym roku szkolnym  każdy uczeń klasy drugiej musi wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego.

  Szczegółowe warunki realizacji tego projektu określa  Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego Gimnazjum nr28 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Bydgoszczy. Regulamin stanowi załącznik nr 15 do Statutu Gimnazjum nr 28 i jest dostępny  w bibliotece szkolnej,         na stronie internetowej szkoły : www. gim28bydgoszcz.edupage.org w zakładce O szkole  i w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl         w zakładce Załączniki do statutu . W związku z  wejściem w życie rozporządzenia w trakcie roku szkolnegoaktualnych uczniów klas drugich obowiązują  inne niż w Regulaminie .. terminy, o których zainteresowani zostaną na czas  poinformowani .

 • Dziennik elektroniczny

  Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowocześniejsze narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację funkcji wychowawczej szkoły. SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE zapewni Państwu bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwi stały kontakt z nauczycielami.
  http://www.dziennik.librus.pl/

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum nr 28 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy
  Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy, ul. Żeglarska 67
 • 052 3272006

Galeria zdjęć